تبلیغات


خبر

رياست محترم شرکت طرح آسايش در نظر دارد به پنج نفر از نمايندگان خود در ماه اسفند 96 هزينه کامل سفر رفت و برگشت به صورت هوايي به مشهد مقدس همراه با خانواده و هزينه هتل به مدت سه روز را پرداخت نمايد، نمايندگان ميتوانند در صورت تمايل درخواست خود را در سربرگ نمايندگي به صورت کتبي تا تاريخ 22/11/1396 به آدرس پستي شرکت ارسال نمايند.


با تشکر


مديريت محترم شرکت طرح آسايشمنبع این نوشته : منبع